โลโก้เว็บไซต์ คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ตำบลทรายขาว
         วันนี้ (17กุมภาพันธ์ 2563) ดร.อรสา  ธรรมสรางกูร อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายภานุพงษ์  ราชคมน์ และนายวีรวุฒิ  ทุนใจ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา