โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ปรับมุมคิด....สู่การเป็นนักบัญชียุคดิจิทัล
            วันนี้ (31 มกราคม 2563) นักศึกษา หลักสูตรการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา