โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ
         นักศึกษาหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการเรียนรู้ความจริงและเห็นให้ถูกกฎของธรรมชาติ ใน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา