โลโก้เว็บไซต์ ม.แม่ฟ้าหลวง สวัสดีปีปีใหม่ 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ม.แม่ฟ้าหลวง สวัสดีปีปีใหม่ 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายม.แม่ฟ้าหลวง สวัสดีปีใหม่ 2563 มทร.ล้านนา เชียงราย
            มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นำโดย ดร. พฤทธิ์ พุฒจร ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าพบผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร   สร้อยสุวรรณ ผ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา