โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลสรรเสริญประเภทศิษย์เก่า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ราชมงคลสรรเสริญประเภทศิษย์เก่า

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 14 มกราคม 2563 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์ที่ได้รับรางวัลราชมงคลสรรเสริญ ในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยฯ ครบ 15 ปี  
   วันที่ 10 มกราคม 2562 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล “ศิษย์เก่าราชมงคลสรรเสริญ” เนื่องในวันครบรอบวัน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา