โลโก้เว็บไซต์ จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ เป็นวันที่สอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ เป็นวันที่สอง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 17 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรับเกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ให้กับผู้ประกอบการ เป็นวันที่สอง
             วันนี้ (17 ธันวาตม 2562) งานบริการวิชาการและงานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ IOT สำหรั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา