โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง​ ก้าวเป็นวิศวกร​และเตรียมสอบ PAT3​  สำหรัยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง​ ก้าวเป็นวิศวกร​และเตรียมสอบ PAT3​  สำหรัยนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 12 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง​ ก้าวเป็นวิศวกร​และเตรียมสอบ PAT3​  สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ รร.เทศบาล 6 นครเชียงราย
                 วันที่ 11​ ธันวาคม​ 2562​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคลกร​ ศรีวิชัย​ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา​ เชี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา