โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน

มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน "มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2019" (Chiangrai ASEAN Flower Festival 2019)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 11 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน
             วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราเชนทร์  ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.ณัฐกานต์  คำใจวุฒิ อาจารย์ประจำ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา