โลโก้เว็บไซต์ สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 7 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
              วันนี้ (7 ธันวาคม 2562) เวลา 15.30 น. นายนิรันดร์  ชุมพลอนันต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา เชียงราย พร้อมด้วย คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา