โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุณตักบตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุณตักบตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 4 ธันวาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดพิธีทำบุญตักบตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
            วันนี้ (4 ธันวาคม 2562) เวลา 07.30 น. ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา