โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 29 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปข้อมูลโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย
            วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2562) ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา