โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษา กองทุน กสศ. เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษา กองทุน กสศ. เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษา กองทุน กสศ. เข้ารับการสัมภาษณ์งานจากบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ผ่านระบบ VDO conference
               วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาทุน กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หลักสูตรช่างกลเกษตร และ นักศึกษาโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรีย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา