โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดรน(Drone) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน แสดงในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย นำโดรน(Drone) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน แสดงในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย นำโดรน(Drone) ที่ช่วยแก้ไขปัญหาหมอกควัน แสดงในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
             วันนี้ (26 พฤศจิกายน 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมจัดบูธในโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เชียงรายไร้หมอกควัน โดยจังหวัด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา