โลโก้เว็บไซต์ ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายทีมงานแนะแนว มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ
            วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานแนะแนว กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ออกพื้นที่ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา