โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
          วันนี้ (11 พฤศจิกายน 2562) คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา