โลโก้เว็บไซต์ งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 พฤศจิกายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานสหกิจศึกษา จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562
          งานสหกิจศึกษา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 ในระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมและกระตุ้นให้เก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา