โลโก้เว็บไซต์ งานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของ สวพ. และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สกสว. ปี 2564  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของ สวพ. และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สกสว. ปี 2564

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานวิจัย มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของ สวพ. และการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย สกสว. ปี 2564
              วันนี้ (22 ตุลาคม 2562) งานวิจัย กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานของสำนักงานวิจัยและพัฒนา มหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา