โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาสาขาการบัญชี นำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นักศึกษาสาขาการบัญชี นำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 21 ตุลาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนักศึกษาสาขาการบัญชี นำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)
            วันนี้ (21 ตุลาคม 2562) เวลา 09.00 น. สาขาการบัญชี จัดให้มีการนำเสนอ Term paper จากการเรียนการสอนรายวิชา การวางแผนภาษีอากร (Tax Planning)   โดยมี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา