โลโก้เว็บไซต์ นศ.การตลาด จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้องปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านริมลาว | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การตลาด จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้องปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านริมลาว

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 24 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การตลาด จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนให้น้องปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านริมลาว
            วันที่ 23 กันยายน 2562 นักศึกษาหลักสูตรวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการตลาดอาสาพัฒนาโรงเรียนใ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา