โลโก้เว็บไซต์ นศ. ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ จังหวัดเชียงใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ. ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ จังหวัดเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 18 กันยายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ. ทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ จังหวัดเชียงใหม่
               นักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง  พร้อมด้วยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรม ปลุกพลัง สานโอก...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา