โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562 RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562 RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 สิงหาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2562 RMUTL CR FRESHY STAR CONTEST 2019
                  วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกับ งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา