โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายผู้บริหาร มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินการ โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย
             วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562)เวลา 09.00 น. อาจารย์ธนากร  สร้อยสุวรรณ ผู้ช่วยอธิการบดี เชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  เข้าร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา