โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 12 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษาและวิจัยรูปแบบไตรภาคีและการบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน
          วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจาย์ราเชนทร์   ชูศรี รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ อาจา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา