โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์ มทรงล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

อาจารย์ มทรงล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายอาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงราย เข้าร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายศูนย์บริการการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย
             วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) อาจารย์ภีราวิชญ์  ชัยมาลา หัวหน้าสาขาศิลปศาสตร์ และอาจารย์สิริสาสน์ พันธ์มณี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา