โลโก้เว็บไซต์ คณะบริหารธุรกิจแบะศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

คณะบริหารธุรกิจแบะศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดโครงการปรับพื้นนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา