โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

บุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 8 กรกฎาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายบุคลากร มทร.ล้านนา เชียงราย มอบช่อดอกไม้ยินดีต้อนรับผู้ช่วยอธิการบดีคนใหม่
            วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ทีมงานบุคลากรกองการศึกษาเชียงรายและกองบริหารทรัพยากรเชียงราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ได้มอบช่อดอกไม้เพื่อยิน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา