โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562
        วันนี้(26 มิถุนายน 2562) ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ร่วมกันประกอบพิธีหล่อเทียนพรรษา โดยเชิญพระปลัดสุขสันติ  ธิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา