โลโก้เว็บไซต์ งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
             งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการกำกับติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา