โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา โครงการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา โครงการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 19 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพบรรยากาศการรายงานตัวนักศึกษา โครงการทุนวัตกรรมสายวิชาชีพชั้นสูง
         วันนี้ (19 มิถุนายน 2562) งานวิชาการและทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการรายงานตัวของนักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายวิชาชีพชั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา