โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่สอง นักศึกษาใหม่ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่สอง นักศึกษาใหม่ 2562

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษวันที่สอง นักศึกษาใหม่ 2562
             ภาพบรรยากาศการเรียนการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ของนักศึกษา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่สองวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 โดยอ.แผนกภาษาตะวันตก มทร.ล้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา