โลโก้เว็บไซต์ ภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพบรรยากาศวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐาน นักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2562 สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์
             วันนี้ ( 10 มิถุนายน 2562) มทร.ล้านนา เชียงราย จัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ  ของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562  สังกัดคณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา