โลโก้เว็บไซต์ มทรม.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทรม.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทรม.ล้านนา เชียงราย ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิ
            วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา