โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562 

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการแนะแนวและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจำปีการศึกษา 2562 
            วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ทีมคณะกรรมการจัดหานักศึกษาใหม่ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมเพื่อวางแผนกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา