โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรัษพลังงาน ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรัษพลังงาน ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 5 มิถุนายน 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรัษพลังงาน ประจำปี 2562
            วันนี้ (5 มิถุนายน 2562) เวลา 10.00 น. ทีมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2562  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมวางแผนกา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา