โลโก้เว็บไซต์ งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอนตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

งานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอนตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2562

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายงานวิชาการ จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอนตารางสอบ ประจำปีการศึกษา 2562
            วันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) งานวิชาการและงานทะเบียน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย  จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำตารางสอนตารางสอบ ป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา