โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 พฤษภาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน
                วันนี้ (27 พฤาภาคม 2562) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดให้มีการประชุมแนวทางการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา