โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561
          วันที่ 25 มีนาคม 2562 มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารสำนักงานบริหาร มหาวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา