โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 3/2561

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา