โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ @ มทร.ล้านนา เชียงราย | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ @ มทร.ล้านนา เชียงราย

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ @ มทร.ล้านนา เชียงราย
           วันนี้ (28 มีนาคม 2562) งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมเทคนิคการให้บริการงานสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ ให้แก่บ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา