โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานโรงเรียนในอุตสาหกรรมบริการ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานโรงเรียนในอุตสาหกรรมบริการ

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 25 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา โครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานโรงเรียนในอุตสาหกรรมบริการ
              วันนี้ (25 มีนาคม 2562) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษา ในโครงการจัดการศึกษารูปแบบบูรณาการการเรียนร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา