โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ประชุมหารือการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office)  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ประชุมหารือการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาและสถานประกอบการ ประชุมหารือการจัดตั้งสำนักงานประสานงานอุตสาหกรรม (Industrial Liaison Office)
             วันนี้ (11 มีนาคม 2562) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานในการประชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา