โลโก้เว็บไซต์ นศ.การบัญชี จัดสัมมนาเรื่อง นักลงทุนมือใหม่ต้องเข้าใจงบการเงิน โดย คุณนรินทร์ รกิติกุล วลี หนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

นศ.การบัญชี จัดสัมมนาเรื่อง นักลงทุนมือใหม่ต้องเข้าใจงบการเงิน โดย คุณนรินทร์ รกิติกุล วลี หนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 มีนาคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายนศ.การบัญชี จัดสัมมนาเรื่อง นักลงทุนมือใหม่ต้องเข้าใจงบการเงิน โดย คุณนรินทร์ รกิติกุล นักลงทุนผู้เขียนหนังสือหนึ่งล้านบาทแรกในชีวิตคุณก็ทำได้
               วันที่ 8 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาการบัญชีชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดสัมมนาเรื่อง ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา