โลโก้เว็บไซต์ ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ (20 กุมภาพันธ์ 2562)
             วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเป็นวันที่สองในโครงการออกกำลังการเพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา