โลโก้เว็บไซต์   นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

  นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 21 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงราย  นักศึกษา มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า 2 รางวัลจากการแข่งขัน “รัตนโกสินทร์เกมส์”
            นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย เข้าร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 “รัตนโกสินทร์เกมส์” ในระหว...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา