โลโก้เว็บไซต์ ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

ภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายภาพกิจกรรมโครงการออกกำลังการเพื่อสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิค ทุกวันพุธ
              วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 งานกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดกิจกรรมเป็นวันที่สองในโครงการออกกำลังการเพื่อส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา