โลโก้เว็บไซต์ สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เข้าตรวจสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เข้าตรวจสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 4 กุมภาพันธ์ 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสำนักงานตรวจสอบภายใน มทร.ล้านนา เข้าตรวจสอบ มทร.ล้านนา เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
               วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 13.30 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการประชุมการเปิดตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา