โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 22 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดประชุมชี้แจงสนามสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561
           วันนี้ (22มกราคม2562) เวลา 9.00 น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัตร  มูลปา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาระบบ เป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงสนามส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา