โลโก้เว็บไซต์ วันครบรอบ 14 ปี มทร.ล้านนา อาจารย์  มทร.ล้านนา เชียงรายรับรางวัลเพชรราชมงคล ประจำปี 2562 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

วันครบรอบ 14 ปี มทร.ล้านนา อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงรายรับรางวัลเพชรราชมงคล ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 18 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายวันครบรอบ 14 ปี มทร.ล้านนา อาจารย์ มทร.ล้านนา เชียงรายรับรางวัลเพชรราชมงคล ประจำปี 2562
           วันนี้(18 มกราคม 2562)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เชียงใหม่)  จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา