โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน ROV เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ราชมงคล | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน ROV เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ราชมงคล

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 มกราคม 2562 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายมทร.ล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน ROV เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน 9 ราชมงคล
               วันนี้ (4มกราคม 2562) อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการแข่งขัน E-Sport (ROV) ราชมงคลล้านนา เชียงราย เพื่อคัดเลือกนักศึ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา