โลโก้เว็บไซต์ สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

สภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 27 ธันวาคม 2561 โดย มทร.ล้านนา เชียงรายสภาวิศวกร เข้าตรวจเยี่ยม มทร.ล้านนา เชียงราย เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า
              วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สาขาวิศวกรรไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดการประชุมขอรับรองใบปริญญากับสภาวิศวกร นำโดย ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา